Dębica, ul. Kwiatkowskiego 1

tel. +48 734 806 956

Udzielamy profesjonalnej bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz środowiskowej dzieciom i młodzieży, które borykają się z różnymi zaburzeniami. Wszystkie świadczenia są finansowane z NFZ i bezpłatne dla naszych pacjentów.

W zakres naszych świadczeń wchodzą :

Pacjentami ośrodka mogą być dzieci poniżej 7 r.ż, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych — do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 r.ż.